GLEB GORODKOV for ICON MAGAZINE photographed by GORKA POSTIGO